Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev Januari 2013

söndag 27 januari 2013

Vi Konsumenters medlemmar önskas en god fortsättning på det nya året

Årsmöte med DN:s kock och matskribent Jens Linder

Måndagen den 15 april
Årsmötet är inplanerat till 15 april på Sveriges Konsumenters kansli kl. 17.00 – 19.00. Innan årsmötet bjuder vi på ett spännande föredrag av Jens Linder DN:s kock och matskribent. Jens har vi hört i radioprogrammet Meny och sett på TV i bl a Historieätarna. Han kommer prata om aktuella mattrender.

Flera styrelseledamöters mandat går ut i år. Kontakta gärna valberedningens sammankallande Christina Axelsson CAx.privat@telia.com tel 070- 574 48 74 med synpunkter och förslag. Handlingarna kommer att ligga på VK:s hemsida. www.vikonsumenter.org

Ny hemsida, www.vikonsumenter.org

Till vår stora glädje kan vi nu presentera vår nya hemsida – en prioriterad fråga för 2012. Observera att adressen är .org (inte .com). Allt är kanske inte helt är på plats, men vi hoppas att ni går in och tittar. Målsättningen är se till att vi kan presentera intressanta nyheter. Sprid gärna den nya hemsidesadressen till flera. Så kanske vi kan få fler medlemmar.

För 2012 prioriterades aktiviteter inom följande områden.

  • Åtgärder för att minska köttkonsumtionen och välja rätt kött
  • Den offentliga måltiden
  • Antibiotikaresistens

 

Hur ska vi bidra till konsumentnytta och en hållbar utveckling

Att minska köttkonsumtionen och välja rätt kött

Under hösten har vi arbetat vidare med frågan om hur och på vilket sätt vi ska minska köttkonsumtionen. I oktober bjöd VK in ett antal experter för att diskutera hur vi kan hjälpa konsumenterna att göra medvetna val av kött. Elin Röös, Köttguide, fyller många av kraven på att ge konsumenter vägledning. Guiden har rangordnat olika sorters kött, svenskt och utländskt med utgångspunkt från klimataspekter, biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel, antibiotika och djuromsorg. En lathund sorterar dessa i grönt, gult och rött. Den 22 januari kommer Jordbruksverket presentera en rapport kring hållbar köttkonsumtion. Vi Konsumenter och Elin Röös är inbjudna att vara med på Jordbruksverkets presseminarium. Eva Callmer har ägnat hösten åt att ta fram bakgrundsfakta för en kvantifiering av önskvärd minskning av köttkonsumtionen. Vill ni ha mer information kontakta Gunnela Ståhle eller Eva Callmer.

Offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen av livsmedel har länge präglats av diskussion kring rätten att ställa djurskyddskrav, överprövningar och spretande domstolsbeslut. Kammarrätten i Sundsvall ansåg inte att Rättvik kunde ställa krav över EU:s regelverk, medan kammarrätten i Stockholm gav Sigtuna kommun rätt att ställa djurskyddskrav, men ifrågasatte uppföljningen av kriterierna. Sigtunadomen har medfört att allt fler kommuner nu ställer djurskyddskrav. Christina Möller och Gunnela Ståhle har medverkat till att anordna två seminarier på KSLA (Kungliga Skogs – och Lantbruksakademin) där man bjudit experter från flera EU-länder, för att hämta erfarenheter. Den svenska upphandlingen utmärker sig för att två stora grossister dominerar marknaden, en stundtals rigorös tillämpning av lagen om offentlig upphandling och osäker rättstillämpning (svenska rättsinstanser vägrar att gå till EU-domstolen för förhandsbesked).

Antibiotikaresistens

Frågan har hög aktualitet och är en ödesfråga. Gunnela Ståhle deltar, som konsumentrepresentant i det svenska nätverket Antibiotikaforum som bl a består av 6 berörda myndigheter och andra organisationer. Dessutom finns ett speciellt nätverk som berör livsmedel och veterinärmedicin STRAMA VL, där VK är representerat, som har avstämningar en gång per år. Till vår glädje har den internationella konsumentorganisationen Consumer International också prioriterat frågan och man avser att undersöka kyckling i avseende på resistenta bakterier.

Samarbete med andra organisationer

Genom att Gunnela Ståhle nu finns i Sveriges Konsumenters styrelse som ersättare finns möjlighet till närmare samarbete och erfarenhetsbyte. I Almedalen deltog VK i ett seminarium anordnat av Djurskyddet Sverige kring kastrering av smågrisar. Och samarbetet fortsätter kring flera angelägna djurskyddsfrågor. VK har också ett samarbete kring Medveten Konsumtion kring frågan kring minskad köttkonsumtion och Köttguiden. VK är samarbetspartner kring ett projekt kring ”När – regional – och lokalproducerade livsmedel”, som Medveten Konsumtion sökt hos Naturvårdsverket.

 

Vi hoppas att Du vill fortsätta att vara medlem i föreningen. Vi behöver också fler medlemmar för att kunna gör mer nytta. Hjälp oss gärna att rekrytera. Vår enda finansieringskälla är medlemsavgifterna. Styrelsen önskar sina medlemmar en bra början på år 2013. Vi hoppas vi ses på årsmötet