Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Betänkande om utredningen om framtidens stöd till Konsumenter.

måndag 8 oktober 2012

En särskild utredare har sett över befintligt stöd till konsumenterna samt gett förslag över hur detta bör organiseras för att bli mer ändamålsenligt, effektivt och likvärdigt för alla konsumenter i landet. Föreningen Vi Konsumenter (VK) är en fristående oberoende konsumentorganisation. VK är medlem i Sveriges Konsumenter. Som konsumentorganisation vill VK framföra sina synpunkter på utredarens förslag.

Ladda ner bifogat remissyttrande