Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenter i Almedalen 2012

onsdag 1 augusti 2012

Ordförande Gunnela Ståhle deltog i en panel vid ett seminarium kring kring kastrering av smågrisar. Seminariet anordnades av Djurskyddet Sverige, som också är medlem i Sveriges Konsumenter. Kastrering av smågrisar utan bedövning är en djurskyddsfråga som engagerat konsumenter sedan länge. Nu öppnar sig möjligheten att vaccinera galtar mot könsmognad, som är en djurvänlig lösning. Alternativet är lokalbedövning innan kastrering. Det kräver utbildning av grisuppfödarna, som är på gång. Det krävs att handeln och slakterierna tar sitt ansvar för att föra frågorna vidare och informera konsumenterna.

Gunnela, som ordförande för Vi Konsumenter  deltog också i debatten vid flera seminarier kring djurskyddsfrågor, offentlig upphandling, miljömärkningar och EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Christina Möller deltog vid ett seminarium anordnat av PRO.