Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Årsmötesseminarium den 28 mars

fredag 30 mars 2012

Innan årsmötesförhandlingarna hölls ett seminarium kring livsmedelsmärkningarna Rainforest Alliance (RA), Marcus Schaefer och Svenskt Sigill, Lnda Cederlund.

RA känner vi framför allt som grodan på bananer, te, kaffe och kakao m m, men starten var certifiering av skog SFC. Grodan är nyckelart för viktiga biotoper. Marcus Shaefer från RA var tydlig, skogsskövlingen har sitt ursprung i fattigdom. Därför är syftet att odlarna ska få bra betalt för sina certifierade produkter. Krav ställs på att bevara den biologiska mångfalden, en omdömesgill användning av vattenresursen, minskad användning av bekämpningsmedel och mycketmer. RA  har en stark plattform i stora företag som vill ta ett stort samhällsansvar.

Svenskt Sigill är en standard som inkluderar livsmedelsäkerhet, miljöaspekter och djuromsorg. Gårdarana kontrolleras av oberoende tredjepart. Standarden är öppen för alla, men endast svenska råvaror får märkas med Svenskt Sigill.