Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttrande över EU:s djurskyddsstrategi Dnr 31- 1381/12

söndag 19 februari 2012

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till EU- strategi för djurskydd och djurvälfärd 2012 – 2015. Jordbruksverket har berett Jordbruksverkets djurskyddsråds ledamöter möjlighet att yttra sig i över förslaget. Sveriges Konsumenter som är representerade i rådet vill framföra synpunkterna du kan läsa i det bifogade dokumentet.

Ladda ner bifogat remissyttrande