Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenter till Jordbruksverkets konsumentråd

måndag 11 mars 2013

Föreningen Vi Konsumenter har blivit invald att delta i Jordbruksverkets samrådsorgan för konsumentfrågor. Jordbruksverket ska inte bara verka för att stärka svenskt jordbruks konkurrenskraft utan också medverka till konsumentnytta. Frågor som behandlas i rådet kan röra hållbarhetsfrågor, mat och miljö, klimatfrågor, köttkonsumtionen och landsbygdsutveckling. Alla dessa frågor har bäring på Vi Konsumenters prioriterade frågor och det ska bli intressant att få delta i diskussionen. I rådet finns också Sveriges Konsumenter, Konsumentföreningen Stockholm, Medveten konsumtion, Naturskyddsföreningen, Miljöstyrningsrådet, Svenska kyrkan och SIOS.

Fler Nyheter

lördag 19 januari 2019
Årets hållbarhetskock 2018
söndag 23 december 2018
Vi närmar oss år 2019