Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenters styrelse

Styrelseledamöter

Gunnela Ståhle, ordförande. Gunnela är husdjursagronom och har arbetat för LRF och bondekooperativa företag  i 40 år. Engagerad i djurskydds- och livsmedelssäkerhetsfrågor, hållbarhet och konsumentfrågor med fokus livsmedel.  Har suttit i styrelsen för Vi Konsumenter sedan 2007. Är medlem i Jordbruksverkets råd för hållbar produktion och konsumtion, i Livsmedelsverkets råd för hållbar konsumtion och i referensgruppen för rationell antibiotikaanvändning och mot antibiotikaresistens (veterinärmedicin och livsmedel) STRAMA VL. Blev Årets agronom 2007 och fick Änglamarkspriset 2010. Är hedersledamot i Kungl. Skogs- och Lantbrukskademin sedan 2011 och blev 2015 utnämnd till agronomie hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU,  Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Gunnela har en egen blogg: www.gunnela.nu

Christina Möller, sekreterare. Christina har sedan 1980 arbetat som chef för Coop Provkök där hon bidragit till att folkbilda hela Sverige om mat, hälsa, gastronomi och njutning. Hon är ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, och i Måltidsakademien och arbetar aktivt för att ämnet hem- och konsumentkunskap ska utvecklas och stärkas inom grundskolan och gymnasiet. År 2005 blev hon promoverad till hedersdoktor vid Uppsala Universitet, och år 2013 tog Christina emot konsumentpriset Blåslampans Hedersomnämnande för sina insatser i konsumentfrågor. Christina utsågs också  2014 till hedersledamot i Kungliga Skogs- och Lantbrukskademin.

Mariell Juhlin, ledamot. Mariell har lång erfarenhet som strategisk rådgivare och konsult inom flertalet branscher och sektorer, i Sverige, Europa och runt om i världen. Som beteendeekonom och innovationsexpert brinner Mariell för att hjälpa företag och organisationer att generera bättre och hållbarare effekter med hjälp av evidensbaserade metoder. Som förtroendevald inom konsumentrörelsen har Mariell ett intresse i att belysa hur digitaliseringen påverkar konsumenter och verka för att konsumenters intressen stärks i den digitala ekonomin. Mariell har innan uppdraget som styrelsemedlem i Vi Konsumenter även suttit med i styrelsen för Sveriges Konsumenter och Råd & Rön.

Sören Persson, ledamot. Sören Persson har en lång karriär  inom Lantbrukarnas Riksförbund där han i många år var miljöchef och arbetade med hållbarhetsfrågor inom lantbruket. Han var i åtta år, 2002 – 2010, VD för Sigill Kvalitetssystem som arbetar med certifiering av miljö, livsmedelssäkerhet, djuromsorg och kvalitet i livsmedelsproduktionen. Under sina sista år på LRF arbetade Sören  med strategiska frågor kring livsmedel. Han var bl a engagerad i projektet ”Execptionell råvara”, som bygger på kontakt mellan råvaruproducenter och kockar. Sören har en djup och bred kunskap om hela livsmedelskedjan.

Carina Lundgren, ledamot. Konsumentjournalist sedan slutet av 1970-talet. Har jobbat på dagstidningar, veckotidningar och månadstidningar. Chefredaktör och vd för Råd & Rön mellan 2000 och 2018. Styrelseledamot i Internetstiftelsen 2018-2020.

Inger Helgesson, ledamot. Har arbetat med att skriva dokumentation och varit webbredaktör. Är med i VK:s styrelse för andra gången, mycket på grund av intresset för livsmedelsproduktionens betydelse för miljö och klimat. Vi konsumenter har större makt än vi tenderar att tro. 

Anders Engström, adjungerad kassör. Anders delar sitt boende mellan Sande i Östergarn på Gotland och Nynäshamn. Han har detaljhandelserfarenhet sedan 50 år tillbaka, främst inom konsumentkooperationen. Där har han arbetat med i princip allt som kan härröras till detaljhandelsverksamhet. Sedan många år arbetar han också med och driver frågor rörande miljö, ekologi, närproducerat och Fairtrade. Dessutom har han på senare år börjat marknadsföra olika tryffelprodukter, gjorda på tryffel från Gotland!

 

 

Bilden visar Vi Konsumenters styrelse, från vänster:
Christina Möller (sekreterare), Mariell Juhlin, Inger Helgesson, Gunnela Ståhle (ordförande), Sören Persson och Carina Lundgren.
Saknas på bilden gör Anders Engström (kassör).