Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Årsmöte 2017

Välkommen till vårt årsmöte ons 19 april!

På Vi Konsumenters årsmöte kommer riksdagsledamoten Kristina Yngwe prata under vårt seminarium kl 17.00 den 19 april på KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm.

Kristina är Centerpartiets talesperson i frågor kring landsbygd, jordbruk och livsmedel. Hon är vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet och har varit samlande i Alliansens förhandlingar med regeringen kring den nationella livsmedelsstrategin.

Kristina deltog i Vi Konsumenters seminarium i Almedalen kring livsmedelsstrategin 2015. Hon är agronom och har tidigare varit ordförande i LRF Ungdom. Kristina m fl står bakom Centerpartiets följdmotion med anledning av regeringens proposition om en svensk livsmedelsstrategi. Motionen innehåller 90 förslag till beslutspunkter.

Det finns säkert förslag som du tycker är bra, men kanske annat som du ställer dig frågande till. Den svenska livsmedelsstrategin kommer ha stor betydelse för oss som konsumenter, för miljön, djuren och klimatet.

Kom till Vi Konsumenters årsmöte och ställ frågor! Efter årsmötet bjuder vi på små – numera kända – läckerheter med dryck. Anmäl ditt deltagande till info@vikonsumenter.org före 12 april.

Välkomna!
Gunnela Ståhle
Christina Möller
Linda Cederlund
Inger Helgesson
Kerstin Källander
Daniel Torstensson