Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev juni 2013

 

Styrelsen

Styrelsen har haft tre sammanträden under våren. VK:s kompetens och deltagande efterfrågas allt mer. Hemsidan, som har byggts om, innehåller mycket information om aktuella frågor och som föreningen är engagerad i. Vi är också aktiva på sociala medier som Facebook och Twitter.

Årsmötet den 8 april
Årsmötet ägde rum på Kungliga skogs- och lantbrukskakademin. Före årsmötet talade Cecilia Mark-Herbert från Lantbruksuniversitet. Cecilia är docent och forskare kring marknadsföring av livsmedel med stöd av mervärden, som hälsa, miljö och ansvarsfullt företagande (CSR). Vid årsmötet avgick Jan-Erik Nyberg. Jan-Erik kunde inte närvara, men har vederbörligen avtackats som ledamot av styrelsen. Jenny Lundström, som förtjänstfullt har varit adjungerad kassör valde att tacka nej till fortsatt uppdrag. Gunnela Ståhle omvaldes som ordförande på två år. Christina Möller kvarstår ett år liksom Gunilla Blixt. Som ny ledamot valdes Inger Helgesson på två år och som kassör Eila Ljungström på ett år. Revisorerna omvaldes liksom valberedningen. Ett särskilt tack till den aktiva valberedningen. Årsmötet avslutades med Christinas fantastiska ogrässoppa, husmanskost-tapas och rabarbersymfoni. Välkommen till årsmötet 2015.

Minskad köttkonsumtion
VK har sedan 2011 drivit debatt i frågan. Ett öppet brev med förslag till åtgärder har skickats till Svensk dagligvaruhandel, Besöksnäringen, Visita, Livsmedelsföretagen, LI, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF undertecknat av VK, Sveriges Konsumenter, Medveten Konsumtion, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Djurskyddet Sverige. Den 10 februari publicerades en debattartikel i Svenska Dagbladets Brännpunkt. VK har fått svar från LRF och LI. Den 20 maj träffades undertecknarna kring fortsatta åtgärder kring hållbar konsumtion. Ett möte med svensk dagligvaruhandel är inbokat till augusti. Handelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, är en annan viktig fråga från konsumentsynpunkt där undertecknarna vill agera.

Vi Konsumenters synpunkter efterfrågas

VK är representerat i Jordbruksverkets konsumentråd, Världsnaturfondens projekt Live Well och i nätverket mot antibiotikaresistens STRAMA VL. Som konsumentrepresentant är VK medlem i Ekologiskt Forum. Vi har också deltagit i ett projekt kring antibiotika till djur och handelns krav anordnat av Antonia Axelsson Johnssons miljöstrategiska stiftelse. Gunnela har föreläst för PRO:s matombud i Stockholm. VK deltog med konsumentsynpunkter vid Svenska Djurhälsovårdens vårkonferens 11 -12 mars med hållbarhetstema. Vid Matlandskonferensen i Jokkmokk 10 – 11 juni där temat var smak utfrågades Gunnela om konsumenternas syn. Och den 2 juli genomför VK tillsammans med Svenska Djurhälsovården ett seminarium i Almedalen kring antibiotika och valet av mat.

Vi Konsumenters jubileumsseminarium
I år fyller VK 10 år. Det vill vi fira med ett intressant seminarium med hållbarhetsprofil. Vi kan utlova ett spännande program. Vi har reserverat två alternativa dagar på Kungliga Skogs – och Lantbruksakademin onsdagen den 12 alternativt onsdagen den 19 november. Anteckna dessa dagar så återkommer vi snart med besked. Välkomna!

Skön sommar

Önskar
Gunnela Ståhle
Gunilla Blixt
Christina Möller
Inger Helgesson
Eila Ljungström