Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

NYHETSBREV 7 juni 2013

Minskad köttkonsumtion
Den 22 januari anordnade Jordbruksverket sitt presseminarium med anledning av rapporten ”Hållbar köttkonsumtion”. Vi Konsumenter (VK) deltog med att rapportera om sitt arbete kring minskad köttkonsumtion och att uppmana aktörerna i livsmedelskedjan att ta sitt ansvar.. Seminariet var väl bevakat av media beroende på att dessa uppfattade att Jordbruksverket i sin rapport föreslagit en köttskatt, vilket inte var fallet. På seminariet presenterade också Elin Röös, SLU sitt förslag till köttguide www.kottguiden.se. Guiden vill hjälpa butiker, konsumenter och offentliga upphandlare att göra informerade val med avseende på klimat, biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel och djuromsorg. Även antibiotika till djur omfattas. VK presenterade också sin syn på frågan vid Sveriges Konsumenters seminarium den 18 februari (presentationen finns på www.vikonsumenter.org). VK:s engagemang har inneburit att vi blivit inbjudna till myndighetsöverläggningar. VK har i frågan samarbete med föreningen Medveten Konsumtion och kommer i öppna brev utmana myndigheter, industri, handel och bönder.

 

Årsmötet 15 april 2013
Jens Linder känd kock och matjournalist inledde med tankar kring utvecklingen inom matsektorn och trender (läs mer på nyheter www.vikonsumenter.org).

Eva Callmer och kassören Ulf Nyberg avtackades. Gunilla Blixt och Gunilla Thorslund invaldes i styrelsen. Sedan dess har Gunilla Thorslund begärt utträde ur styrelsen, vilket styrelsen har beviljat. Vi har haft svårt att hitta en ny kassör, men till vår stora glädje har vi kunnat adjungera Kristina Jogsten som kassör. Kristina är ekonom, med lång erfarenhet inom bankvärlden. Årsmötet tillstyrkte förslaget till verksamhetsplan, som bl a innehöll förslag till en medlemsenkät. Denna har skickats ut. Den går snabbt att fylla i och vi hoppas ni vill hjälpa oss med att göra föreningen mer aktiv och attraktiv. Har du inte fått enkäten går det att fylla i den via följande länk. »Medlemsenkät

 

Antibiotikaresistens – en viktig konsumentfråga
Gunnela Ståhle deltar som representant för konsumenterna i ett nätverk STRAMA VL (står för veterinärmedicin och livsmedel) med myndigheter och lantbruksnäringen som träffades den 10 april. Dessutom har VK blivit inbjuden till ett möte med LRF och till Antonia Ax:son stiftelse för Miljö och Utveckling för att diskutera hur handeln och konsumenterna kan påverka användningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur genom sina val. Frågan kommer också diskuteras på Vi Konsumenters seminarium i Almedalen 3 juli kl 8 ” Antibiotika och ditt val av kött – hur ser sambanden ut? (se inbjudan på www.vikonsumenter.org). Där kommer vi resonera kring frågan kring köttkonsumtionens ”antibiotikaavtryck” – en motsvarighet till konsumtionens ekologiska avtryck.

 

 

Sveriges Konsumenters kampanj ”Klartext nu”.

VK har tillsammans med 13 andra medlemsorganisationer i Sveriges Konsumenter (SK) skrivit på ett öppet brev till Livsmededelsverket. Den 31 maj deltog Gunnela Ståhle vid ett möte på Livsmedelsverket där just artikel 44 i den nya förordningen kring livsmedelsinformation diskuterades. Sveriges Konsumenter med medlemsföreningar vill ha information om ingredienser på icke förpackade livsmedel d v s mat vi bl a äter på krogen och köper i delikatessdisken. Det gäller såväl information kring allergen och ursprung. VK har också skrivit under en debattartikel som publicerats i tidningen Fri Köpenskap med samma budskap.

 

Höstaktiviteter
Styrelsen kommer under sensommaren utvärdera resultatet av medlemsenkäten, diskutera framtida strategi och planera för aktiviteter under hösten.

 

Ha en riktigt skön sommar önskar

Styrelsen för Vi Konsumenter
genom Gunnela Ståhle