Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Minskad användning av antibiotika

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

Vi Konsumenter är engagerade i frågan om minskad användning av antibiotika och antibiotikaresistens.

Under politikerveckan i Almedalen 2013 arrangerade vi ett välbesökt seminarium med paneldiskussion kring frågan.

År 2014 upprepar vi förra årets succé.

»Ditt antibiotikaavtryck, Almedalen 2014
Seminarium och paneldiskussion arrangerad tillsammans med Svenska Djurhälsovården

»Antibiotikaresistens viktig hållbarhetsfråga, Almedalen 2013
Seminarium och paneldiskussion arrangerad tillsammans med Svenska Djurhälsovården

Läs mer om minskad antibiotikaanvändning

»Antibiotikaresistens-en högprioriterad folk- och djurhälsovårdsfråga

»Konsumenter kan minska antibiotikaavtryck genom sitt val av livsmedel

»Sverige fortfarande i topp med låg antibiotikaförbrukning

»Antibiotikadagen – Omdömesgill användning är allas ansvar