Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Inbjudan till årsmöte i Vi Konsumenter 2012

Vi Konsumenters årsmöte äger rum

Tid: Onsdagen den 28 mars 2012 kl 17.0019.00

Plats: Sveriges Konsumenters lokaler Hornsgatan 172, plan 7 Stockholm (T-bana Hornstull)

Green wash” eller steg mot ökad hållbarhet?

I svenska livsmedelsbutiker kan vi i dag hitta varumärken som i dag inte klassas som miljömärken, Rain Forest Alliance och Svenskt Sigill. Vad står dessa märken för när det gäller miljö, arbetsförhållanden, djuromsorg eller klimatåtgärder. Före årsmötet berättar Marcus Schaefer, Rain Forest Alliance och Linda Cederlund, Svenskt Sigill. Kom och lyssna och ställ frågor!

Årsmötesförhandlingar
Valberedningens sammankallande Christina Axelsson har tidigare skickat ut en uppmaning att föreslå kandidater till styrelse och revisorer. Alla medlemmar har motionsrätt. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet (dvs senast 29 februari). Vid årsmötet är alla närvarande medlemmar röstberättigade och har var sin röst. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga två veckor före årsmötet på föreningens hemsida www.vikonsumenter.com. Du når hemsidan också via Sveriges Konsumenters hemsida www.sverigeskonsumenter.se under rubriken medlemsorganisationer. Vill du ha handlingarna per post, kontakta Christine Blomgren, tel 08-674 4302

Efter årsmötet bjuder vi på husmanskosttapas och rabarbersymfoni!

Anmälan: Vi är tacksamma om du anmäler att du kommer genom att svara på detta mail (info@vikonsumenter.com) alt ringer Gunnela Ståhle 070-561 36 21. Då kan vi bättre beräkna hur mycket mat det går åt.

VÄLKOMNA

Styrelsen