Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Bli medlem (gammal)

Så här blir du medlem hos oss:

Betala via internetbank

  1. Betala 200 kr till plusgiro  41 80 03-0
  2. Skicka ett e-postmeddelande till info@vikonsumenter.org med namn, fullständig adress, e-postadress och telefonnummer.

Betala via post eller bank.

  1. Fyll i inbetalningskortet enligt nedan.
  2. Skicka ett e-postmeddelande till info@vikonsumenter.org med namn, fullständig adress, e-postadress och telefonnummer.