Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

BEUC

BEUC är en paraplyorganisation för de nationella europeiska konsumentorganisationerna. Namnet BEUC kommer av det franska Bureau Européen des Unions de Consommateurs. Sätet är i Bryssel.

Uppgiften som BEUC har är att företräda medlemsorganisationerna på EU- scenen och försvara intressena för alla Europas konsumenter. Sekretariatet har en personal på omkring 35 personer.

Medlemsorganisationer

I BEUC ingår 41 väl respekterade, oberoende nationella konsumentorganisationer från 31 europeiska länder (EU, EES och kandidatländerna). BEUC är känd av såväl beslutsfattare som motparter som en pålitlig representant, tack vare den samlade kompetens, kunskap och expertis som finns bland medlemsorganisationerna.

Sverige representeras i BEUC av Sveriges Konsumenter, där Vi Konsumenter är en av medlemsorganisationerna. Innevarande år (2014) har BEUC dessutom en svensk ordförande, Örjan Brinkman.

Fokusområden

BEUC undersöker EU: s beslut och förändringar som kan påverka konsumenterna. Särskilt fokus läggs på åtta områden, som medlemsorganistaionerna gemensamt beslutat om.

  • finansiella tjänster
  • mat
  • digitala rättigheter
  • konsumenträttigheter
  • hållbarhet
  • säkerhet
  • hälsa
  • energi

Hållbar konsumtion

BEUC arbetar för att se till att konsumentpolitiken på EU-nivå är hållbar för alla. Hållbarhet betyder respekt och skydd för miljön, bland annat klimatförändringar, men också att minska negativa sociala och ekonomiska konsekvenser.

Samtidigt arbetar BEUC för att förbättra välfärden för alla, utan att negativt påverka de behov som kommande generationer har. Det innebär att utsatta grupper, såsom barn, äldre och låginkomsttagare, beaktas vid utformningen av politiken.

Begreppet hållbarhet utgör grunden för alla BEUCs kampanjer och återspeglas också i den dagliga driften av sekretariatet.

Internationellt

BEUC är associerad medlem i den internationella konsumentorganisationen Consumers International (CI ). Målet är att, i nära samarbete med Consumers International, se till att konsumentfrågorna beaktas även på global nivå. BEUC spelar också en aktiv roll i den transatlantiska konsumentdialogen (TACD), som syftar till att främja kontakter och utbyte med konsumentorganisationer i USA.

Läs mer!

»Till BEUCs webbplats