Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Årsmöte 2015

Den 21 april hade föreningen Vi Konsumenter sitt årsmöte på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA. Vi tackar KSLA för att vi fick vistas i de fina lokalerna!

Anna Richert, Världsnaturfonden/WWF, berättade om WWF:s arbete med att minska våra ekologiska fotavtryck. WWF är världens största miljöorganisation och har kanske mest gjort sig känt med att rädda utrotningshotade djurarter som pandan, tigern och noshörningarna. Men för att rädda planeten måste vi påverka våra utsläpp av klimatgaser från ca 10 ton per capita och år till 1- 2 ton. Maten bidrar till en tredjedel av våra utsläpp och WWF har därmed satsat på maten sedan några år.

Projektet Live Well syftade till att kombinera klimatåtgärder och hälsa. Vi Konsumenter var del av projektet. I vår lanserar WWF sin köttguide. Den utvecklades av Elin Röös, SLU, som föreläste på vårt möte om minskad köttkonsumtion i april 2012.

Årsmötet förlöpte som planerat och leddes av Jan Bertoft, Sveriges Konsumenter. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och verksamhetsplan och budget godkändes. Det framfördes att man gärna vill ha delaktighet i tyngre remissyttranden.

I vår ska VK utforma yttranden kring Konkurrenskraftutredningen, som ska bilda underlag för en svensk livsmedelsstrategi och villkorad läkemedelsanvändning inom mjölkproduktionen.  VK ordnar ett seminarium i Almedalen och i höst i Växjö: MAT 2015.

VK Årsmötet omvalde Christina Möller på två år. Två nya ledamöter utsågs; Linda Cederlund och Kerstin Källander. Avslutningsvis bjöd Christina på härlig ogrässoppa, delikata smårätter och rabarbersymfoni med vin och alkoholfritt. Mycket uppskattat!

P1030152