Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Verksamhetsberättelse 2013 Vi Konsumenter omfattande tiden