Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

styrelsen vald 8 april 2014