Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

2014 KSLA Mat pris och mervärden 8 april -mark-herbert- handout