Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Planeringsmöte inför hösten

Den 1 augusti genomförde delar av styrelsen sommarens traditionella planeringsmöte inför hösten hos Gunnela på Ingarö.