Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev januari 2014

Vi Konsumenters medlemmar önskas en god fortsättning på det nya året!

I det här nyhetsbrevet hittar du information om följande:

 • Medlemsenkät 2013
 • Årsmöte 2014
 • Minskad köttkonsumtion
 • Efterfrågad kompetens
 • Sveriges Konsumenter (SK)
 • Medlemsavgift 2014

 

Medlemsenkät 2013

Svarsfrekvensen var låg (21 svar av 98 utskickade), vilket kanske beror på ovana att svara via internet. Sammanfattningsvis kan man säga att medlemmarna stöder en fortsatt inriktning på livsmedelsfrågorna med fokus på hållbarhet. Vi fick flera förslag på hur vi kan synas mer och har aktiverats oss i sociala medier som twitter och Facebook.

»Sammanfattning av enkäten

 

Årsmöte 2014

Konsumenter kallar till årsmöte torsdagen den 8 april 2014.

Tid: 8 april 2014, kl 17.00 – 20.30
Plats: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Till årets föreläsning har vi bjudit in Cecilia Mark-Herbert från Lantbruksuniversitet. Cecilia är docent, lärare och forskare kring marknadsföring av livsmedel med stöd av mervärden, som hälsa, miljö och ansvarsfullt företagande (CSR). Hon har tilldelats Kungliga Skogs – och Lantbruksakademins pris för sina pedagogiska insatser. Kan samverkan mellan det allmänna, konsumentorganisationer och näringslivet, public, private partnership gynna såväl konsumenter som hållbarheten? Cecilia ger exempel på praktiska tillämpningar.

Efter årsmötet bjuder Christina Möller på sedvanliga husmanskosttapas.

Motioner till årsmötet

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda 4 veckor innan årsmötet. Skicka till info@vikonsumenter.org .

Några styrelseledamöter har avböjt omval. Vill du själv bidra till ett viktigt konsumentarbete eller känner någon som du tror vill göra detta, kontakta gärna valberedningens sammankallande Gun Löfquist (gun.lofquist@bredband.net) tel 08-25 35 85.

Vi kan lova ett spännande 2014. Vi har mycket på gång. Förutom aktiviteter kring minskad köttkonsumtion planeras ett seminarium i Almedalen den 2 juli kring den viktiga frågan antibiotikaresistens (se nedan).

 

Minskad Köttkonsumtion

Minskad köttkonsumtionär en viktig och prioriterad fråga inom föreningen.

Starten gick redan i november 2011 med en workshop. VK bjöd in till ett samtal med ett stort antal intressenter i april 2012. Under hösten har vi pushat frågan i samband med Sveriges Konsumenters arbete kring sin livsmedelsstrategi och politiska plattform. Den svenska köttkonsumtionen ökar igen. Hög köttkonsumtion har negativ inverkan på klimatet och på vår hälsa. Därför måste köttätandet minska om vi ska rädda vår planet, skydda vår miljö och vår hälsa. En allt större andel av vår svenska köttkonsumtion kommer dessutom från andra länder. Det innebär att vi flyttar klimat- och miljöpåverkan utanför landets gränser. Vi tycker det är hög tid att näringslivet och samhället tar sin del av ansvaret och verkar för ett hållbarare samhälle.

Vi Konsumenter har tagit ett initiativ till ett öppet brev, som riktas till Svensk Dagligvaruhandel, Besöksnäringen, Livsmedelsföretagen, Sveriges Kommuner och Landsting och LRF, med ett antal konkreta uppmaningar hur man kan bidra till en hållbarare livsmedelskonsumtion. I samband med att brevet skickas planeras en gemensam debattartikel.

Undertecknare är förutom Vi Konsumenter

 • Sveriges Konsumenter
 • Medveten Konsumtion
 • Naturskyddsföreningen
 • Världsnaturfonden WWF
 • Djurskyddet Sverige

 

Efterfrågad kompetens

Föreningen har genom sina aktiviteter blivit tillfrågade att delta i flera sammanhang. Ekoforum vill ha vårt deltagande i en diskussion kring hur man kan främja en ökad ekologisk konsumtion.
Världsnaturfonden WWF har bjudit in att deltaga i WWFs projekt LiveWell, som handlar om att äta bättre för såväl hälsa som miljö.
Vi Konsumenter deltar också aktivt i det nätverk av myndigheter som verkar för att minska risken för ökad antibiotikaresistens. Tillsammans med organisationen Svenska Djurhälsovården anordnas en uppföljning av förra årets seminarium i Almedalen kring antibiotikaresistens.
Vi Konsumenter har också bjudits in för att ge synpunkter på svensk mjölk- och köttproduktion.

 

Sveriges Konsumenter (SK)

Vi Konsumenter (VK) har deltagit aktivt i utarbetande i SK:s vision 2020.
Vår motion till förra årets årsmöte har bidragit till att SK under 2013 arbetat aktivt med att ta fram en livsmedelsstrategi.
Den 28 januari anordnas ett kunskapsseminarium kring hållbarhet och livsmedel.
VK har avgett skriftliga synpunkter på SK:s förslag till livsmedelsstrategi liksom på SK:s valplattform.

 

Medlemsavgift 2014

I år skickar Vi Konsumenter ut nyhetsbrevet per post med inbetalningskort endast till medlemmar som inte har angett e-postadress. Syftet är att spara föreningens pengar och vår miljö.

Till medlemmar som angett e-postadress kommer inbetalningsblanketten som bifogad fil till det här nyhetsbrevet.

Gör så här:

1 Medlemsavgiften 200 kr inbetalas på plusgiro 41 80 03-0. Om du betalar via internetbank, skriv ditt namn samt e-post.

»Till inbetalningskort

2 Skicka sedan ett e-postmeddelande till gunilla.blixt @vikonsumenter.org

för uppdatering av medlemsregistret. Skriv namn, adress, tel nr och e-postadress.

Vi hoppas att du även 2014 vill vara med i Vi Konsumenter! Även om du inte har möjlighet att arbeta praktiskt i föreningen betyder det mycket om du vill stötta vårt viktiga arbete.

 

Styrelsen för Vi Konsumenter

Gunnela Ståhle
Jan-Erik Nyberg
Christina Möller
Gunilla Blixt
Jenny Lundström