Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Medlemsenkät 2013

Medlemsenkäten gick ut till 98 medlemmar.

21 medlemmar svarade.

Styrelsen tror att det låga deltagandet i undersökningen beror på att medlemmarna inte vant sig vid att vi gör undersökningen via internet. Vi hoppas på större deltagande nästa år.

 

Här kommer en kort sammanfattning av resultatet av Vi Konsumenters medlemsundersökning 2013.

 

Fråga 1: Vilken är huvudorsaken till att du är medlem i Vi Konsumenter?

Fråga 2: Vad ser du som den största fördelen med att organisera sig i Vi Konsumenter?

 

Vi har en förening där medlemmarna är måna om svensk konsumentpolitik, medan intresset för konsumentpolitik i EU och resten av världen är lågt. Att föreningen är oberoende är en av anledningarna till att man är medlem.

 

Fråga 3: Vad tycker du om Vi Konsumenters engagemang i livsmedelsfrågor?

Fråga 4: Vilka andra frågor, förutom livsmedelsfrågor, vill du att föreningen ska arbeta med?Medlemmarna anser att livsmedelsfrågor är de viktigaste, men förslag på andra områden har kommit in.

-Telecom

-Bank

-Marknadsföring

-Offentlig upphandling

-Hållbar konsumtion av kläder

 

Fråga 5: Är din upplevelse att du har möjlighet att göra din röst hörd inom föreningen?

De flesta (72,43 procent) upplever att det är enkelt att göra sin röst hörd, men 19,08 procent vet inte vem man ska vända sig till med frågor och förslag.

Åtgärd: Vi gör detta tydligare på hemsidan.

 

Fråga 6: På vilket sätt skulle du vilja delta i föreningens aktiva arbete?

För dem som vill hålla kurser och föredrag, information läggs ut på hemsidan.

 

Medlemmar som inte själva har möjlighet att delta aktivt i arbetet vill stödja föreningen ekonomiskt.

 

Fråga 7: Förslag på hur Vi Konsumenter ska öka närvaron i media och debatter

Flera bra förslag har kommit in.

 

Styrelsen har redan genomfört följande:

 

I syfte att få upp trafiken till hemsidan och platsa bättre i Google:

-Lagt ut en text om Vi Konsumenter på Wikipedia.

-Skapat en nyhetskonto på My Newsdesk, vilket även är ett effektivt sätt att få många träffar i sökmotorerna.

-Under hösten kommer en genomgång av texter på hemsidan att ske för att sökorsoptimera.

 

Närvaro i sociala media:

-Vi har lagt upp en sida för Vi Konsumenter på Facebook. Gå gärna in och gilla!

-Vi har skapat ett Twitterkonto för Vi Konsumenter, adress @vikonsumenter. Just nu twittrar Gunilla Blixt för föreningens räkning. Vi retweetar också relevanta tweets från andra twittrare.

-Utökad information på hemsidan, såväl information riktad till medlemmar som information riktad till allmänhet.

 

Dessutom har Vi Konsumenter under sommaren synts vid flera olika viktiga tillfällen:

3 juli Seminarium i Almedalen tillsammans med Svenska Djurhälsovården om hur vår köttkonsumtion påverkar antibiotikaresistens. Många viktiga aktörer var representerade på seminariet.

18 juli Vi Konsumenter var representerade på Konsumentföreningen Stockholms seminarium om salt i maten.
28 augusti Vi Konsumenter var representerade på frukostmöte med Paul Svensson anordnat av Sveriges Konsumenter. Vi diskuterade hur man kan göra innehållet tydligt i maten på restaurang. (över 600 personer såg detta på Facebook)

Här nedan finns en fullständig sammanfattning av medlemsenkäten.

»Sammanfattning medlemsenkät 2013