Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Inbetalningskort ViK 2014