Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Bli medlem

Vill du bidra med dina kunskaper och ditt engagemang i det konsumentpolitiska arbetet?
Vi välkomnar även dig som inte har möjlighet att vara aktiv just nu, men som gärna vill ge
ditt stöd till Vi Konsumenter.