Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Höst med ostseminarium och podd – nyhetsbrev september 2021

onsdag 15 september 2021
Efter en vädermässigt växlande sommar med mycket hemester, har många verksamheter satt igång. Många möten och seminarier sker fortfarande digitalt, men i augusti träffades styrelsen för Vi Konsumenter för att planera för hösten och nästa år. Övergripande kommer vi fortsätta att prioritera hållbar produktion och konsumtion av mat. Men låt oss först annonsera höstens stora begivenhet.

Ost – hållbarhet och smak, framtiden för svensk ost
Seminarium och provsmakning 9 november, kl 17.00 – ca 20.00 på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Vi kommer bjuda på ett spännande seminarium kring ostproduktion, osthistoria, fakta och problematisering kring hållbarhet. Vi avslutar kvällen med ostprovning ledd av Sören Persson och provning av svenska viner med Karsten Thurfjell. Vi återkommer med program, deltagaravgift och anmälan.

Medlemmar får en rabatterad avgift, så ni som inte har betalt medlemsavgift, gör det nu. Är du inte medlem? Sällan har det funnits en bättre tidpunkt att bli det och du är varmt välkommen! Följ länken här. Om du betalar medlemsavgift under senhösten, ingår medlemsskap för nästa år.

IPCC:s klimatrapport

Ingen har väl missat att IPCC:s rapport så tydligt pekat ut mänsklighetens beteenden som orsaken till ökande utsläpp av växthusgaser. Rekordhöga temperaturer, +48 grader i södra Italien. I Kanada och nordvästra USA uppmättes liknande nivåer tidigare i sommar. Stora bränder härjar i Sibirien, USA och Sydeuropa. I USA, som är en världens stora utsläppare av växthusgaser, är klimatfrågan en icke-fråga. Även Sverige hade en kraftig värmebölja i juli, som inte har gynnat spannmålsskörden.  Torka är ett problem i flera delar av landet.  Forskare som Elin Röös från SLU med flera och Annika Carlsson Kanyama, KTH, pekar ut djurhållning och animaliska livsmedel som det stora problemet. Men Elin Röös pekar också på problematiken med biologisk mångfald.

I Vi Konsumenters hållbarhetsdeklaration från april pekar vi på behovet av att minska köttkonsumtionen. Men djur och växter ingår i ett kretslopp, där djurhållning bidrar med stallgödsel och utnyttjande av biprodukter. Mindre men bättre kött ska gynna hållbarheten.  Gräsätande djur, nötkreatur och får, konkurrerar i liten omfattning med grödor för humankonsumtion, bidrar till bevarande av biologisk mångfald och genom vallodling minskar behov av bekämpningsmedel, ökad kolinlagring och jordhälsa.

Vilken plats får växtproteinerna på den framtida tallriken?

KSLA har spelat in en podd med ovanstående rubrik. I podden får vi lyssna till Christina Möller som samtalsledare, Tomas Erlandsson från Nordisk Råvara , Cecilia Mayer Labba, Lunds universitet, Gunilla Blixt, KSLA och Gunnela Ståhle. www.ksla.se

Ett år till nästa val

Men innan dess ska det bli regeringsombildning. Vi är många som hoppas på en landsbygds-/jordbruks- eller kanske en livsmedelsminister, som Livsmedelsföretagen vill. Utan tvekan påverkas den allmänna opinionen om man har en drivande och synlig jordbruksminister. Därför är det mer än beklagligt att regeringen valt att inte bemanna de viktiga landsbygds- livsmedels- och jordbruksfrågorna.  Hållbar produktion och konsumtion av mat är viktiga frågor för planeten och för vår hälsa.

Man ser en mobilisering av ideella organisationer inför vilken politikfråga man skall driva. Har ni synpunkter på vilka konsumentfrågor kring mat som är viktiga, så är ni välkomna med synpunkter, som kan kanaliseras till Sveriges Konsumenter via gunnela.stahle@vikonsumenter.org.

Hälsning från styrelsen

Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson
Anders Engström

Ladda ned hela nyhetsbrevet här.