Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Digitalt årsmöte 21 april

fredag 17 april 2020

Årsmötet genomfördes digitalt och leddes av generalsekreterare Alexandra Davidsson, Medveten Konsumtion. Tekniken fungerade väl och vi tackar speciellt Sveriges Konsumenter, som lånade ut sin zoom-plattform.

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet. En sammanfattning av verksamhetsberättelse har skickats ut till medlemmarna genom nyhetsbrevet.

Gunnela Ståhle omvaldes som ordförande för två år. Inger Helgesson, som tidigare varit styrelseledamot, nyvaldes på två år medan Sören Persson och Mariell Juhlin omvaldes på två år. Christina Möller och Carina Lundgren har ett år kvar.

Verksamheten under 2020 påverkas givetvis av corona-krisen. Det planerade seminariet i Almedalen om växtbaserad mat skjuts till hösten. Vi Konsumenter har också påbörjat en dialog med Naturskyddsföreningen kring den prioriterade frågan kring tillverkningen av läkemedel. Tillverkningen i Indien innebär stora utsläpp av antibiotika till omgivningen.

VK kommer också återkomma kring den intressanta rapporten kring vår kosts miljö – och klimatpåverkan, som planerades till årsmötet. Styrelsen ska se över hur medlemsnytta och medlemsrekryteringen kan utvecklas. En rolig uppgift är att utse Årets Hållbarhetskock. Se i övrigt årsmötesprotokollet som kan läsas här.

Låt oss hoppas att allt är som vanligt nästa vår, så att vi då kan träffas och få njuta av Christinas husmanstapas igen. Eftersom detta årsmöte hölls digitalt, har vi inte något foto på nya styrelsen – vi återkommer med det!