Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Seminarium Almedalen med fokus på fusk i livsmedelskedjan

fredag 5 juli 2019

Måndagen den 1 juli bjöd Vi Konsumenter in till ett viktgt seminarium kring hur vi ska kunna undvika livsmedelsfusk. Seminariet ordnades i samarbete med Sveriges Konsumenter, Konsumentföreningen Stockholm och Djurskyddet Sverige. Seminariet var välbesökt och gav viktig information. Moderator var vice ordförande Mariell Juhlin. Block chain kan vara ett viktigt hjälpmedel för matföretag eller detaljhandel för att öka spårbarheten och transparensen i hela kedjan. Men det kräver ganska mycket av alla aktörer i hela kedjan. Läs gärnna bloggen om förekomsten av livsmedelsfusk http://gunnela.nu/2019/06/27/livsmedelsfusk-det-finns-val-inte-i-sverige/. Att öka den offentliga satsningen inom området känns väldigt angeläget. Gunnela Ståhle avslutade seminariet med att hänvisa till Vi Konsumenters mål: ”Vi vill ha säker och spårbar mat producerad med hänsyn till klimat och miljö och med god djuromsorg. Antibiotikaresistensen får inte öka”. Redaktören för tidningen Djurskyddet, Katarina Hörlin har skrivit ett utförligt och bra reportage, som finns som bilaga.

Ladda ner bifogat dokument