Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Sveriges Konsumenter 50 krav

tisdag 8 april 2014