Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

konsumentminister Birgitta Ohlsson 2013

tisdag 3 september 2013