Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyheter

AlmedalenSeminVK2juli2018

Fullsatt seminarium kring livsmedelsstrategin i Almedalen

Intresset var mycket stort för Vi Konsumenters seminarium i Almedalen den 2 juli. Man räknade till drygt 90 personer som lyssnade till när Madeleine van der Veer, WWF frågade ut Christina Nordin, GD Jordbruksverket, Annica…

Läs mer

Visby-Almedalen

Almedalseminarium den 2 juli

Hur går det med livsmedelsstrategin – egentligen? Det hoppas vi får svar på – åtminstone delvis, på vårt seminarium i Almedalen den 2 juli. Vi är Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, Världsnaturfonden WWF, World Animal Protection…

Läs mer

Four 3 day old Gloucester Old Spot piglets feeding from their mother

Gott resistensläge hos bakterier från svenska djur

Den 29 maj presenterades den s k Swedres- Svarm-rapporten för 2017. Rapporten, som är den 18:e rapporten redovisar årligen förbrukningen av antibiotika till människor och djur i Sverige och resistensutvecklingen och är också underlag för…

Läs mer

MiljöJordbrUtskottUppvaktare3maj2018

Vi Konsumenter uppvaktade Miljö -och Jordbruksutskottet

Vi konsumenter tillsamman med Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt och Compassion in World Farming uppvaktade Miljö – och Jordbruksutskottet den 3 maj. Roger Pettersson, World Animal Protection, som var initiativtagare, var tyvärr sjuk. Vi…

Läs mer

ViKonsumentersÅrsmöte 17April2018

Vi Konsumenters årsmöte

Vi Konsumenter höll sitt årsmöte den 17 april på Skogs – och Lantbruksakademien. Innan årsmötet hölls ett seminarium med Jenny Jewert som redaktör för boken ”Varning för mat”. Årsmötet var välbesökt och många frågor ställdes…

Läs mer

Four 3 day old Gloucester Old Spot piglets feeding from their mother

Förslag till ny djurskyddslag

Vi Konsumenter tillsammans med det samlade svenska djurskyddet har i en debattartikel i Svenska Dagbladet argumenterat för att riksdagen ska anta förslag till ny djurskyddslag. Den gamla djurskyddslagen är från 1988. Alliansen tillsatte djurskyddsutredningen, som…

Läs mer

Panelendebatten

Jordbruksverket får en ny generaldirektör

Regeringen har utsett Christina Nordin som ny generaldirektör för Jordbruksverket fr. o m den 16 april. Vi konsumenter bjöd in Christina Nordin till sitt seminarium den 14 november kring mindre men bättre kött (Christina i…

Läs mer

Korvfestivalen10mars2018

Märkning av mat diskuterades på Korvfestivalen

En väl besökt Korvfestival ägde rum på Nacka Strand 10 och 11 mars. Ett kort seminarium lett av Ulf Elfving hölls kring livsmedelsmärkning där Vi Konsumenter representerades av Gunnela Ståhle och Svenskt Kött av Elisabeth…

Läs mer

CAP20febr2018

Överläggningar kring EU:s jordbrukspolitik

Näringsdepartementet bjöd den 20 februari in brett till s k sak-debatt kring EU:s jordbrukspolitik f r om 2020. Stödet till EUs jordbrukare beror på hur budgeten utvecklar sig efter Brexit. Som nettoinbetalare vill Sverige minska…

Läs mer

BuchtUppvaktning17 jan2017

Konsument – och djurskyddsorganisationerna ställer krav på landsbygdsministern

Den 17 januari uppvaktade Vi Konsumenter, Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och Compassion in World Farming landsbygdsminister Sven Erik Bucht. Organisationerna ville framföra sin oro över Jordbruksverkets agerande i djurskyddsfrågor. Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt överlämnade…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument