Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyheter

Årets hållbarhetskock 2018

Vid Vi Konsumenters seminarium den 13 november 2018 presenterades årets hållbarhetskock Paul Svenson, Fotografiska. Paul kunde inte motta sitt diplom den dagen. Men den 4 januari överlämnade Gunnela Ståhle och Christina Möller diplomet till en…

Läs mer

Vi närmar oss år 2019

Snart är det nyårsafton. Vi Konsumenter ser tillbaka på ett som tidigare händelserikt år 2018. Vid årsmötet i april föreläste frilansjournalisten Jenny Jewert om boken: Varning för mat. Jenny har uppmärksammats av tidningen Land Lantbruk,…

Läs mer

Vilka mervärden är viktiga för oss konsumenter

Kungliga Skogs – och Lantbruksakademin ordnade den 29 november ett seminarium kring mervärden på mat. Ett bra program med intressanta presentationer från bl a Axfood och ICA. Åsa Domeij redogjorde för Axfoods senaste konsumentstudie, där…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument

Vi Konsumenter vill ha dialog med GD för Jordbruksverket

Det samlade djurskyddet och Vi Konsumenter var under hösten 2017 starkt kritiska till jordbruksverkets ändrade djurskyddsregler för gris. Man fick inget gehör för förslag till att ändra reglerna i mer djurvänlig riktning trots 100 000 namnunderskrifter…

Läs mer

Spännande seminarium kring e-handel med mat

Den 13 november ordnade Vi Konsumenter ett välbesökt seminarium kring digitaliseringen av handeln med mat. E-handeln med mat ökar internationellt och också i Sverige. Utvecklingen är oundviklig och har både möjligheter och risker för oss…

Läs mer

Digitaliseringen och framtidens dagligvaruhandel – var är vi på väg och vad innebär det för oss konsumenter?

Nu är pogrammet färdigt och inbjudan finns till det spännande seminariet den 13 november För att förstå vilka trender som driver förändringen och vad som blir nästa steg i utvecklingen har Vi Konsumenter bjudit in…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument

Skriv på, för att släppa loss EU:s djur i bur

I EUs finns miljontals lantbruksdjur som lever sina liv i burar. Mängder av värphöns i Europa finns i burar, som visseligen måste ha reden , sittpinnar och sandbad, men ändå innebär stora begränsningar i hönsens…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument

Boka 13 november för ett spännande framtidsseminarium!

Vi Konsumenter har bjudit in några av de viktigaste och mest spännande aktörerna inom den digitala handeln med mat till ett seminarium kring digitaliseringen och framtidens dagligvaruhandel. En stor aktör från Storbritannien, ett ledande e-handelsföretag…

Läs mer

Är fri handel med djur viktigare än djur – och folkhälsa?

I en debattartikel i Aftonbladet 15 september har Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, LRF och Sveriges Veterinärförbund kritiserat den dåvarande regeringen för att inte driva frågan tillräckligt stark kring möjlighetena för Sverige att även i fortsättningen…

Läs mer

Fullsatt seminarium kring livsmedelsstrategin i Almedalen

Intresset var mycket stort för Vi Konsumenters seminarium i Almedalen den 2 juli. Man räknade till drygt 90 personer som lyssnade till när Madeleine van der Veer, WWF frågade ut Christina Nordin, GD Jordbruksverket, Annica…

Läs mer