Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenters styrelse 2018/2019

Vi Konsumenters styrelse fångad på bild vid årsmötet den 17 april 2018. Från vänster Sören Persson, Gunnela Ståhle, ordförande, Mariell Juhlin och Christina Möller. På årsmötet nyvaldes Mariell Juhlin och Sören Persson.

Styrelseledamöter

Gunnela Ståhle, ordförande. Gunnela är husdjursagronom och har arbetat för LRF och bondekooperativa företag  i 40 år. Engagerad i djurskydds- och livsmedelssäkerhetsfrågor, hållbarhet och konsumentfrågor med fokus livsmedel.  Har suttit i styrelsen för Vi Konsumenter sedan 2007.  Är medlem  i Jordbruksverkets Konsumentråd och i referensgruppen för rationell antibiotikaanvändning och mot antibiotikaresistens (veterinärmedicin och livsmedel) STRAMA VL. Blev Årets agronom 2007 och fick Änglamarkspriset 2010. Är hedersledamot i Kungliga Skogs- och Lantbrukskademin sedan 2011 och blev 2015 utnämnd till agronomie hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU,  Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.
Gunnela har en egen blogg: www.gunnela.nu

Christina Möller, sekreterare. Christina har sedan 1980 arbetat som chef för Coop Provkök där hon bidragit till att folkbilda hela Sverige om mat, hälsa, gastronomi och njutning. Hon är ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, och i Måltidsakademien och arbetar aktivt för att ämnet hem- och konsumentkunskap ska utvecklas och stärkas inom grundskolan och gymnasiet. År 2005 blev hon promoverad till hedersdoktor vid Uppsala Universitet, och år 2013 tog Christina emot konsumentpriset Blåslampans Hedersomnämnande för sina insatser i konsumentfrågor. Christina utsågs också  2014 till hedersledamot i Kungliga Skogs- och Lantbrukskademin.

Mariell Juhlin, ledamot. Mariell har lång erfarenhet som strategisk rådgivare och konsult inom flertalet branscher och sektorer, i Sverige, Europa och runt om i världen. Som beteendeekonom och innovationsexpert brinner Mariell för att hjälpa företag och organisationer att generera bättre och hållbarare effekter med hjälp av evidensbaserade metoder. Som förtroendevald inom konsumentrörelsen har Mariell ett intresse i att belysa hur digitaliseringen påverkar konsumenter och verka för att konsumenters intressen stärks i den digitala ekonomin. Mariell har innan uppdraget som styrelsemedlem i Vi Konsumenter även suttit med i styrelsen för Sveriges Konsumenter och Råd & Rön.

Sören Persson, ledamot. Sören Persson har en lång karriär  inom Lantbrukarnas Riksförbund där han i många år var miljöchef och arbetade med hållbarhetsfrågor inom lantbruket. Han var i åtta år, 2002 – 2010, VD för Sigill Kvalitetssystem som arbetar med certifiering av miljö, livsmedelssäkerhet, djuromsorg och kvalitet i livsmedelsproduktionen. Under sina sista år på LRF arbetade Sören  med strategiska frågor kring livsmedel. Han var bl a engagerad i projektet ”Execptionell råvara”, som bygger på kontakt mellan råvaruproducenter och kockar. Sören har en djup och bred kunskap om hela livsmedelskedjan.

Lars Nilsson, adjungerad kassör. Lars är civilekonom från Handelshögskolan och har arbetat som ekonom hela livet. Bl.a. som ekonomidirektör i flera företag och som VD för några av KFs fastighetsbolag. Lars är nu avtalspensionär men är engagerad i flera styrelser, både som ledamot och kassör. Dessutom har Lars några uppdrag som god man och är ordförande i sin bostadsrättsförening.

 

vkstyr18