Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenters styrelse 2017/2018

Vi Konsumenters styrelse fångad på bild vid årsmötet den 19 april 2017.

Från vänster Christina Möller,  Daniel Torstensson, Gunnela Ståhle och nytillträdda ledamoten Ingrid Persson. Tyvärr saknas Linda Cederlund på bilden.

Styrelsen1718 utan Linda