Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyheter

Vi Konsumenter uppvaktade Miljö -och Jordbruksutskottet

Vi konsumenter tillsamman med Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt och Compassion in World Farming uppvaktade Miljö – och Jordbruksutskottet den 3 maj. Roger Pettersson, World Animal Protection, som var initiativtagare, var tyvärr sjuk. Vi…

Läs mer

Vi Konsumenters årsmöte

Vi Konsumenter höll sitt årsmöte den 17 april på Skogs – och Lantbruksakademien. Innan årsmötet hölls ett seminarium med Jenny Jewert som redaktör för boken ”Varning för mat”. Årsmötet var välbesökt och många frågor ställdes…

Läs mer

Förslag till ny djurskyddslag

Vi Konsumenter tillsammans med det samlade svenska djurskyddet har i en debattartikel i Svenska Dagbladet argumenterat för att riksdagen ska anta förslag till ny djurskyddslag. Den gamla djurskyddslagen är från 1988. Alliansen tillsatte djurskyddsutredningen, som…

Läs mer

Jordbruksverket får en ny generaldirektör

Regeringen har utsett Christina Nordin som ny generaldirektör för Jordbruksverket fr. o m den 16 april. Vi konsumenter bjöd in Christina Nordin till sitt seminarium den 14 november kring mindre men bättre kött (Christina i…

Läs mer

Märkning av mat diskuterades på Korvfestivalen

En väl besökt Korvfestival ägde rum på Nacka Strand 10 och 11 mars. Ett kort seminarium lett av Ulf Elfving hölls kring livsmedelsmärkning där Vi Konsumenter representerades av Gunnela Ståhle och Svenskt Kött av Elisabeth…

Läs mer

Överläggningar kring EU:s jordbrukspolitik

Näringsdepartementet bjöd den 20 februari in brett till s k sak-debatt kring EU:s jordbrukspolitik f r om 2020. Stödet till EUs jordbrukare beror på hur budgeten utvecklar sig efter Brexit. Som nettoinbetalare vill Sverige minska…

Läs mer

Konsument – och djurskyddsorganisationerna ställer krav på landsbygdsministern

Den 17 januari uppvaktade Vi Konsumenter, Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och Compassion in World Farming landsbygdsminister Sven Erik Bucht. Organisationerna ville framföra sin oro över Jordbruksverkets agerande i djurskyddsfrågor. Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt överlämnade…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument

Vi ställer krav på politikerna i klimatarbetet

Den 1 januari 2018 trädde den nya klimatlagen i kraft. Vi Konsumenter ingår i ett nätverk av organisationer som driver frågan kring att mäta och sätta mål för klimateffekterna av vår konsumtion det så kallade …

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument

Vi Konsumenters styrelse önskar en God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen kan se bakåt på ett väldigt aktivt och spännande  2017. Om detta kommer vi berätta om i vårt nyhetsbrev i januari. Vi har beslutat att informera våra medlemmar mer kontinuerligt under nästa år och…

Läs mer

Konsument – och djurskyddsorganisationer ifrågasätter Jordbruksverket

Jordbruksverket har beslutat om att ändra djurskyddsreglerna för tidpunkten när smågrisar får avvänjas. Dessa trädde i kraft 1 december 2017. Jordbruksverkets föreskriftsändring har mött skarp kritik från djurskydd – och konsumentorganisationer och djurskyddsforskare vid SLU,…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument